22. NEDELJA MED LETOM

Mr 7,1-8.14-15.21-23

In spet je poklical k sebi množico in ji govoril:
“Poslušajte me vsi in doumite!
Nič ni zunaj človeka,
kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj,
ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka.”

Tolikokrat sem se izgovarjal na druge, na vpliv okolja, družine,… Toda za vse kar sem naredil, sem se sam odločil.
Tako težko sprejmem odgovornost za svoja dejanja.
Gospod, podeli mi moč in voljo, da bom trden človek!