PONEDELJEK 22. TEDNA MED LETOM

Lk 4,17-18.20.30

Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano:
Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sédel.
Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj. In začel jim je govoriti:
“Danes se je to Pismo izpolnilo tako, kakor ste slišali.” …
Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba,
na katerem je bilo sezidano njihovo mesto, da bi ga pahnili v prepad.
On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje.

Jezus, tudi pred menoj odvijaš zvitek in mi bereš iz Svetega pisma. Govoriš mi o svojem odrešilnem delovanju v mojem življenju. Ali sem vedno pripravljen, da te poslušam, da te razumem? Ali samo upiram vate oči, da bi videl kakšno senzacijo?
Gorje mi, če bi vrgel iz svojega srca! Gorje mi, če bi te pustil oditi iz mojega življenja!