23. NEDELJA MED LETOM

Iz 35,4-7a

Tedaj bodo spregledale oči slepih,
gluhim se bodo odprla ušesa.
Tedaj bo hrômi skakal kakor jelen,
jezik nemega bo vriskal.

Gledam in ne vidim… Vsak dan zrem lepoto tvojega stvarstva, pa ne vidim, kako čudovito si vse ustvaril.
Zakaj nočem poslušati tvoje besede, zakaj si zatiskam ušesa!?
Gospod, pomagaj mi, da bom hodil za teboj, ne hodil, da bom skakal in slavil tvoje veliko ime!