ČETRTEK 23. TEDNA MED LETOM

Jn 3,16-17

Bog je namreč svet tako vzljubil,
da je dal svojega edinorojenega Sina,
da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil,
ampak bi imel večno življenje.
Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil,
ampak da bi se svet po njem rešil.

Naj živimo iz zavesti, da smo odrešeni in zato naredimo mnogo dobrega! Bog nas je vzljubil, če vanj verujemo kdo nas potem more odtrgati od njegove ljubezni?
Gospod pomnoži nam vero, vero, da smo tvoji ljubljeni otroci, vero v večno življenje. To je veselje, ki ga imamo v Bogu.