24. NEDELJA MED LETOM

Jn 3,14

“… Sin človekov mora biti povzdignjen… “

Za Jezusa je pomembno, da je povzdignjen nad človekov greh, zlobo, smrt. Ko je povzdignjen, vse odrešuje z nebeške višine neskončne in usmiljene ljubezni.Povzdignjen odrešuje, kjer hrepenijo po njegovem odrešenju. Bistvo njegovega življenja in poslanstva je namreč odreševanje.
Ali hrepenim, da bi me Gospod odrešil? V čem in kateri kotički srca so potrebni njegovega odrešenja? Se zavedam, da Jezusovo odrešenje prihaja po mojem osebnem spreobrnjenju? Ali se zavedam, da je eno največjih veselj človeškega srca prav veselje spreobrnjenja od ne-svobode greha v svobodo svetega življenja?
Kakor se je Gospod z zemlje povzdignil, da bi me (nas) odrešil, tako se moram ponižati, da me doseže odrešenje njegovega križa. Kristus je moral biti povzdignjen, ker je resnica in ga človekova laž ni prenesla.