TOREK 24. TEDNA MED LETOM

1 Kor 12,12

Kakor je namreč telo eno in ima veliko delov,
vsi telesni deli pa so eno telo,
čeprav jih je mnogo,
tako tudi Kristus.

Resnično, brezštevilna množica značajev in nravi nas navidez deli med seboj, prepoznavanje Božjih darov v posamezniku pa nam pomaga videti urejenost stvarstva, kjer potrebujemo drug drugega, da bi lahko živeli polnost bivanja … enost Kristusovega telesa v različnosti udov.
Gospod, podeli nam pravo spoznanje tvojih darov in ubranost ter sodelovanje v dobrem!