PETEK 25. TEDNA MED LETOM

Lk 9,18-22

“Kaj pa vi pravite,
kdo sem?”

Odgovor na vprašanje o Jezusovi identiteti, se ne poraja iz nas, ampak prihaja od Boga samega: Jezus je Božji maziljenec. Zdi se, da je odgovor nekaj izrednega, vendar je odgovor, ki je poln nasprotovanja in smrti.Jezusa ne moremo razumeti brez trpljenja in smrti, ne moremo razumeti brez gledanja, da so ga umorili ljubljeni. Od tedaj ne smemo uporabljati Jezusovega imena kot ščit nas samih.
Danes moremo odgovoriti iz vsega srca: Jezus, ti si boljši od vseh prerokov, ne sramujemo se te! Za teboj in s Teboj bomo hodili v tem našem slabotnem človeškem življenju.
Naš najboljši brat je Jezus …