26. NEDELJA MED LETOM

Mr 9,47-48

Če te tvoje oko pohujšuje, ga iztakni!
Bolje je zate, da prideš z enim očesom v Božje kraljestvo,
kakor da bi imel obe očesi, pa bi bil vržen v peklensko dolino,
kjer njihov črv ne umre in njihov ogenj ne ugasne.

Koliko packarije in razne nesnage gre vsak dan preko naših oči v notranjost našega telesa. Jezus je pri zatajevanju naših čutov jasen in odločen. Ne želi, da bi bili pogubljeni, ampak da bi mu s čistim srcem služili. Vemo koliko časa je potrebno, da očistimo onesnažene vode. Kaj šele, da očistimo onesnaženo dušo. Zato vsak dan prihajajmo pred Jezusa, da nas on očisti in ozdravi vse duhovne nesnage. Samo tako očiščeni bomo zmogli ustvariti pogled, ki vidi in presoja Božje globine. “Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gledali”.