SOBOTA 26. TEDNA MED LETOM

Lk 10,20

“Vendar se ne veselite,
da so vam duhovi pokorni,
marveč se veselite,
da so vaša imena zapisana v nebesih…”

Izganjanje hudobnih duhov in vsakega zla le pripravlja razcvet dobrega, čistega in svetega. Bistveno ni, da zla in njegove moči ni več: ustvarjeni smo za zrenje in deleženje dobrega in Njega, ki je dobro samo… Ustvarjeni smo za večno življenje, katerega začetek je zemeljsko. Življenje je moč: moč nad zlom in smrtjo, nasprotjem življenja. Kdor je torej na strani življenja, ta je v resnici močan; ta pripravlja prihodnost in njegovo ime je zapisano v knjigi življenja pri Njem, ki je “vstajenje in življenje.
Kdor vame veruje, bo živel, tudi če umrje.” (Jn 11,25)