ČETRTEK 7. TEDNA MED LETOM

Mr 9,41-50

Vsakdo bo z ognjem osoljen.

Da bi ne bil vržen v ogenj z zavrženimi, mora učenec žareti z nekim drugim ognjem. Sveti Duh prižge v nas novo življenje, ki ima okus oz. modrost Sina. Ta nas obvaruje pred pokvarjenostjo in nas naredi sposobne darovanja. Brez darovanja postane človek zverinica, ki ne zna ljubiti niti razumeti ljubezni, kajti sledi samo ugodju. To je kriterij, ki zadošča za delovanje živali, ni pa dovolj za človeka, ki je razumen, ima voljo in je določen za srečo. Zamenjati srečo in ugodje je velika zmota. Ugodje pa rodi nesrečo in osamljnost; sreča pa, nasprotno, ostane in rodi veselje in skupnost.