PETEK 7. TEDNA MED LETOM

Mr 10,1-12

In bosta oba eno meso.

(1 Mz 2,24) Tu je omenjen Adamov spanec, ko je bila iz njegove strani ustvarjena Eva. To je podoba mrtvega Jezusa, iz čigar prebodene strani je bila ustvarjena Cerkev. Ljubi jo in je dal zanjo sebe samega, s telesom in krvjo. Tako se “rodi” kot nevesta, sposobna, da tudi ona Njega ljubi in je z Njim eno meso. Edinost med človekom in Bogom, ki se v Jezusu “poročita” v edinstveni božje-človeški osebi, je skrivnost odrešenja.