ČETRTEK PO PEPELNICI

Lk 9,23

Vsem pa je govoril:
“Če hoče kdo hoditi za menoj,
naj se odpove sam sebi
in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj.”

Bog, Ti veš, da se mi večkrat zdi moj križ tako neherojski, brezvezen in popolnoma odveč. Ne vem, kaj bi z njim in ne vem, kam to vodi.
Toda zaupam Ti in na Tvojo besedo spet sprejemam ta križ, Ti pa me podpiraj in spremljaj, da nikoli ne omahnem.