SREDA 3. POSTNEGA TEDNA

Mt 5,17-18

“Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke;
ne razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel.
Resnično, povem vam: Dokler ne preideta nebo in zemlja,
ne bo prešla niti ena črka ali ena črtica postave,
dokler se vse ne zgodi.”

Preseneča nas Jezusova beseda, da je prišel dopolnit postavo in preroke, v isti sapi pa izjavlja, da postava ostaja v veljavi samo začasno: dokler ne preideta nebo in zemlja. Postava je samo sredstvo in ne cilj. Cilj je gledanje iz obličja v obličje. Dokler pa gledamo, kakor bi Gospodovo obličje odsevalo v ogledalu, toliko časa potrebujemo postavo, da urejuje naše odnose in naše češčenje. Ko pa bosta dopolnjena novo nebo in nova zemlja, postave ne bo več, saj bomo živeli čiste, neposredne odnose.
Gospod, nauči me izpolnjevati postavo, da te bom mogel ljubiti brez postave.