PETEK 3. POSTNEGA TEDNA

Mr 12,28-31

“Prva je: Poslušaj, Izrael, Gospod, naš Bog, je edini Gospod.
Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca,
iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo.
Druga pa je tale: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.
Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved.”

Zapoved pomeni določitev in s tem omejitev. Neko ravnanje, delovanje ali odnosi morajo potekati znotraj z zapovedjo določenega okvira, da so še postavni. Zato bi lahko zapovedi imenovali tudi mero človekovega prizadevanja in zavezanosti. Jezus izmed vseh zapovedi izpostavi zapoved ljubezni. Za ljubezen pa ljudje nimamo mere. Ničesar ni znotraj našega sveta, kar bi moglo izmeriti ljubezen, ker ni ničesar, kar bi moglo izmeriti srce. Bog, ki je ljubezen, je edina mera ljubezni.
Rad bi izpolnil tvojo zapoved, Gospod. Pomagaj moji nemoči.