PONEDELJEK 4. POSTNEGA TEDNA

Iz 65,17-21

Kajti glej ustvaril bom novo nebo in novo zemljo,
prejšnje reči ne bodo več prihajale v spomin,
ne bodo več prišle do srca.
Da, veselite in radujte se na veke tega, kar bom ustvaril:
kajti glej, ustvaril bom Jeruzalem za radost,
njegovo ljudstvo za veselje.

Potem ko Bog spravi na glavo izraelskega ljudstva vse mogoče preizkušnje, ko jim pove kaj jih čaka zaradi nepokorščine, se povsem nepričakovano ozre na njih z očetovsko ljubeznijo, milino. Podobno je tudi z nami in našo grešnostjo: zaslužili smo kazen, toda Bog se je usmiljeno ozrl na nas.
Kdaj bo čas za veselje, če ne zdaj?