SOBOTA 4. POSTNEGA TEDNA

Jn 7,40-53

Služabniki so se torej vrnili
k velikim duhovnikom in farizejem
in ti so jim rekli:
“Zakaj ga (Jezusa) niste privedli?
Služabniki so odgovorili:
“Še nikoli ni nihče tako govoril.”

Še nikoli nas ni nihče tako spoštoval, kakor nas je ta človek, ko smo pristopili k njemu. Popolnoma smo se zavedali svoje grešnosti in vedeli smo, da ve, toda ne z besedo, ne s kretnjo, ne z besedo nam ni dal vedeti, da bi nas ne spoštoval, da bi nas ne sprejemal. Še nikoli se nismo počutili tako vredne, tako velike, tako pomembne, kakor ko smo bili z njim. Začele so nam teči solze, toda to niso bile solze žalosti, ampak veselja nad nami samimi, nad…