PONEDELJEK 6. POSTNEGA TEDNA

Jn 12,1-5.7-8

Šest dni pred pasho je Jezus prišel v Betanijo, kjer je bil Lazar, ki ga je Jezus obudil od mrtvih. Tam so mu pripravili večerjo; Marta je stregla, Lazar pa je bil eden izmed tistih, ki so bili z njim pri mizi. Tedaj je Marija vzela funt dragocenega dišavnega olja iz pristne narde, mazilila Jezusu noge in mu noge obrisala s svojimi lasmi. Hiša se je napolnila z vonjem po dišavnem olju. Juda Iškarijot, eden izmed njegovih učencev, ki ga je pozneje izdal, je rekel: »Zakaj tega olja ne bi prodali za tristo denarijev in te dali ubogim?« Jezus je rekel: »Pusti jo, naj ga prihrani za moj pogrebni dan. Uboge imate namreč vedno med seboj, mene pa nimate vedno.«

Šest dni pred veliko nočjo mnogi še razmišljamo, kaj imamo še za postoriti, da bodo prazniki lepi, da bo hiša pospravljena, da bo primerno okrašeno, da bodo jedi za žegen … Mnogo bolj pa se moramo zavedati, da ni samo zunanji blišč, ampak da je potrebno tudi svojo duhovno življenje pripeljati na takšno raven, da bo v nas rasla največja zapoved, zapoved ljubezni.
Naj nam bo Marija zgled, da je vzela olje. Tudi mi si vzemimo čas za pogovor, razmislek, sveto spoved, če je še nismo opravili.