VELIKI PETEK

Jn 19,25-30

Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati in sestra njegove matere, Marija Klopájeva in Marija Magdalena. Ko je Jezus videl svojo mater in zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, je rekel materi: »Žena, glej, tvoj sin!« Potem je rekel učencu: »Glej, tvoja mati!« In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. Nato je Jezus, ker je vedel, da je že vse izpolnjeno, in da bi se izpolnilo Pismo, rekel: »Žejen sem.« Tam je stala posoda, polna kisa. V kis namočeno gobo so nataknili na hizop in mu jo podali k ustnicam. Ko je Jezus vzel kisa, je rekel: »Izpolnjeno je.« In nagnil je glavo in izročil duha.

Tudi na križu je Jezus Beseda Boga nam, ljudem. Še več: prav na križu je Jezus v najpopolnejšem pomenu Beseda, saj večje Besede, kot je Jezus na križu, Bog ne more izreči. To je višek in dopolnitev Božjega razodevanja nam, ljudem. S trpljenjem in smrtjo na križu je Jezus izpolnil poslanstvo, o katerem je govoril Pilatu: svetu je izpričal resnico. In ta resnica je, da nas Bog neskončno ljubi. ‘Bog je ljubezen.’
Zato za evangelista Janeza križev pot in križanje nista trpljenje, ampak ‘povišanje’, in smrt na križu ni konec, ampak ‘dovršitev’.