2. VELIKONOČNA NEDELJA – BELA

Jn 20,30-31

Jezus je vpričo svojih učencev
storil še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v tej knjigi;
ta pa so zapisana, da bi vi verovali,
da je Jezus Mesija, Božji Sin,
in da bi s tem, da verujete,
imeli življenje v njegovem imenu.

Današnja nedelja je nedelja vere. Evangelij zaključi z besedami, da je vse, kar je bilo zapisano o Jezusu, zato, da bi mi verovali in tako po veri imeli življenje v njegovem imenu. Vse se more zgoditi, če verujemo; lahko se tudi prestavi gora ali pa zniža hrib.
Naj nam letošnja velika noč pomnoži in utrdi vero, da bomo zmogli vsak dan z usti izpovedati in z življenjem potrditi, v koga verujemo in komu zaupamo, in da je Jezus tisti, ki nam daje vero.