5. JANUAR

1 Jn 3,11-21

Ljubezen spoznavamo po tem,
da je On dal življenje za nas.
In takó smo tudi mi dolžni dati življenje za brate.
Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici.

Apostol Janez je evangelist ljubezni. V tem je zelo jasen in dosleden. Krščanstvo je hoja za Jezusom; Jezus Kristus je šel v ljubezni do konca. Tudi za njegove vernike ni omejitve. Kdor resnično ljubi je sposoben vsake žrtve – tudi življenje dati – tako iz ljubezni do Jezusa Kristusa, kar potrjujejo mučenci, kakor tudi iz ljubezni do bližnjega, kar vse do današnjega dne potrjujejo velikodušni pričevalci “prve zapovedi”.