3. NEDELJA MED LETOM

Mr 1,14-20

“Čas se je dopolnil
in Božje kraljestvo se je približalo.
Spreobrnite se in verujte evangeliju!”

Tretja skrivnost svetlega dela rožnega venca je: “Ki je oznanjal Božje kraljestvo.” Na nedeljo Božje besedea me gornja Kristusova beseda usmerja v tri smeri razmišljanja:
a. Dopolnil se je tako dolg in težko pričakovani čas Božjega prihoda na svet. Bog se je učlovečil.
b. Božje kraljestvo, večno in vesoljno, kraljestvo resnice in življenja, kraljestvo svetosti in milosti, kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni se je približalo.
c. Kaj naj storim: Spreobrniti se moram in res verovati evangeliju!