PONEDELJEK 3. TEDNA MED LETOM

Mr 3,25.27

“Če je hiša sama proti sebi razdeljena,
takšna hiša ne more obstati …
Nihče ne more vdreti v hišo močnega
in mu izropati premoženja,
če močnega prej ne zveže;
šele tedaj bo izropal njegovo hišo.”

Na božjih poteh se tolikokrat srečujemo z globokimi ranami ljudi, ki so bili v življenju izropani. Skoraj najbolj bolijo tiste, ki so jih zadali člani družine, čeprav tudi drži, da odpuščajoča in pozabljajoča ljubezen vse premaguje.
Vsi člani družine si morajo nenehno prizadevati, da bodo njihove vezi močne in trdne. Samo to bo preprečevalo, da bi jih kdo ali kaj – poželenje oči, poželenje mesa in napuh življenja – oplenilo v srcih in medsebojnih vezeh.