PETEK 3. TEDNA MED LETOM

Mr 4,26-27

“Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom,
ki vrže seme v zemljo.
Spi in vstaja, ponoči in podnevi,
seme pa klije in raste, da sam ne ve kako.”

Na to priliko o Božjem kraljestvu spominja samo evangelist Marko. Razodeva nam, da je duhovna rast nenehen proces, ki se dogaja korak za korakom, postopoma, vse do duhovne zrelosti. To duhovno rast moremo razumeti, če jo primerjamo nevidnemu klitju in rasti semena, ki smo ga vsejali v zemljo. Jezusova prilika tudi razlaga, da ima krščanstvo skromne začetke, vendar se bo razraslo po vsem svetu. Če se čutimo v hiši, bloku, vasi, mestni četrti, kraju osamljenega v izpovedovanju vere – potem vedimo, da so Jezusovi učenci po vsem svetu!