VSI SVETI

Raz 7,2-4.9-14

Zatem se mi je prikazala velika množica,
ki je nihče ne bi mogel prešteti,
iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov.
Stali so pred prestolom in pred Jagnjetom,
ogrnjeni v bela oblačila,
v rokah pa so držali palmove veje.

Vsak dan praznujemo kristjani smrtni – za nebesa rojstni- dan kakega svetnika in se tako učimo, kaj pomeni biti kristjan. To so bili ljudje, ki so zvesto in tiho opravljali svoje poslanstvo in znali živeti za druge ter gledali smisel svojega življenja v Bogu; to so ljudje, ki so “zaznamovani iz vseh rodov”, ki se jih danes spominjamo, jih slavimo in se Bogu zanje zahvaljujemo.