2. NEDELJA PO BOŽIČU

Jn 1,16-17

Kajti iz njegove polnosti
smo vsi prejeli milost za milostjo.
Postava je bila namreč dana po Mojzesu,
milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu.

Jezus ni prišel med nas, da bi nam dal boljše zakone in postavo, po kateri bi si zaslužili zveličanje. Prišel je, da bi nam s svojim življenjem pokazal, kako ljubezen neizmerno presega vse to. On sam nas je ljubil do konca, da bi tudi mi vzljubili življenje in Njega, ki nam ga daje.