SREDA 1. TEDNA MED LETOM

Mr 1,37

Ko so ga našli,
so mu rekli:
“Vsi te iščejo.”

Bog se človeku stalno razodeva. Njegovo delovanje moremo razbrati po ljudeh, ki jih pošilja na našo pot, tako kot je nekdaj poklical v preroško službo dečka Samuela, predvsem pa v osebi Jezusa Kristusa, v katerem se je v polnosti razodela Božja ljudomilost, ljubezen in usmiljenje. Pri krstu je ponovno zasijala naša bogopodobnost v vsej svoji lepoti, kajti poklicani smo, da se priličimo Kristusu. Tako bodo tudi v našem življenju ljudje mogli uzreti odrešenjsko lepoto ljubeče Božje prisotnosti med nami.