ČETRTEK 1. TEDNA MED LETOM

Mr 1,41.44a

Jezus se ga usmili,
stegne svojo roko,
se ga dotakne in reče:
“Hočem, bodi očiščen!
Glej, da nikomur nič ne poveš, ampak pojdi.”

Bog se sicer razodeva preko zemeljske stvarnosti, vendar jo neskončno presega. Ne zapirajmo svojega izkustva Boga v neko podobo, ki bi jo mogli varno hraniti in obvladovati, saj bi s tem naš Bog v hipu postal malik. Dovolimo Bogu njegovo presežnost, nepredvidljivost in vsemogočnost. Pustimo se presenetiti njegovi izvirnosti, s katero nam vedno znova izkazuje svojo večno ljubezen.