3. NEDELJA MED LETOM

Neh 8,8

In brali so iz knjige Božje postave po odstavkih,
razlagali pomen,
da so mogli razumeti, kar so brali.

Predpodoba! Zbrani na enem kraju prinesejo Postavo (=Peteroknjižje, Mojzesove knjige). “Ušesa vseh” pazijo na besede, berejo po odstavkih in sproti razlagajo pomen. Solznih oči in radostnih src gredo nato jest in pit ter pošljejo delež ubogim in praznujejo v velikem veselju, “kajti umeli so besede”… Jezus, dopolnil si obred s svojo žrtvijo. Kolikor Te res slišimo in užijemo, toliko Te prinašamo drugim.