TOREK 3. TEDNA MED LETOM

Mr 3,35

Kdor namreč uresničuje Božjo voljo,
ta je moj brat, sestra in mati.

Spolnjujemo lahko samo nekaj, kar poznamo. Poznati nek predpis je šibka motivacija, da bi se ga držali. Poznati slabe posledice ali kazen je naporna motivacija brez volje. Poznati sadove in vrednote, ki jih nek predpis varuje, pa je motiv, ki podpre človekovo držo. Tak cilj ima vsaka prava vzgoja, tudi Božja, ki se poraja iz prijateljstva z Njim.
Jezus, Ti si z dejanji ljubezni pokazal na pomen zapovedi, Ti želiš biti brat in sestra in mati, BLIŽNJI tudi v mojem življenju.