ČETRTEK 3. TEDNA MED LETOM

Mr 4,21

In govoril jim je:
“Mar zato prinesejo svetilko,
da jo postavijo pod mernik ali pod posteljo?
Mar ne zato, da jo dajo na podstavek?”

V tem poglavju je polno zagonetk, a niso samo literarne figure. Kristjanu služijo za izpraševanje njegove drže. Po krstnem posvečenju postanemo njegova trojna luč.
O Bog, ponujaš nam pomoč za opravljanje POSLANSTVA, od našega sodelovanja s Teboj pa je odvisno, ali bo naš sij viden svetu ali pa bo samo tlel. Vnemi nas za evangelij življenja!