TOREK 7. VELIKONOČNEGA TEDNA

Jn 17,10

“Vse moje je tvoje,
in kar je tvoje, je moje
in poveličan sem v njih.”

V tem stavku bi lahko prepoznali le moralno krepost vzajemnosti, dobrote in edinosti src in dobrin. A Jezus govori seveda o bivanjski enosti: Sin živi, ker vse prejema od Očeta; Oče živi, ker vse daje za svojega Sina. Prejemati, dajati, nič imeti za svoje in za sebe: to je skrivnost troedinega Boga. Iz te skrivnosti črpa spoznanje in moč tudi trinitarični kristjan, ki mistično ljubezen Troedinega živi v omejeni, a konkretni obliki krščanske ljubezni.