SOBOTA 7. VELIKONOČNEGA TEDNA

Jn 21,22

“… kaj ti to mar?
Ti hôdi za menoj!”

“Skrbi me,” so rekli slovenski skavti in s tem povedali, da jim je mar za sedanji in prihodnji trenutek slovenskega naroda in njegove domovine. In kako prav imajo! Bogu hvala za to odgovornost in odločnost!Ko Jezus vidi Petrovo skrb za ljubljenega učenca, hoče potegniti njegovo skrb stran od “skrbi za drugega” in ga vabi, naj ga skrbi le za to, če hodi za Njim. “Le eno je potrebno” (Baragovo škofovsko geslo), hoditi za Gospodom. To je glavna skrb človeškega srca: osebno odrešenje v Gospodu. Šele ko njej zadostim, sem sposoben meniti se za druge(ga)!