SVETA TROJICA

Jn 16,15

Vse, kar ima Oče,
je moje,
zato sem vam rekel:
Iz mojega jemlje
in vam bo oznanjal.

Gospod, kadar sem pred Teboj, se počutim tako majhnega, tako nebogljenega. Ti pa vsak dan prihajaš k meni. Ti, ki si Bog, prihajaš k meni, ki sem le človek.
Hvala Ti za vse izkazane milosti; hvala Ti, da sem lahko pred Teboj!