SV. PETER IN PAVEL

Mt 16,13-19

Peter je odgovoril:
“Ti si Mesija, Sin živega Boga.”
Jezus pa mu je dejal:
“(…) Ti si Peter (Skala)
in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev
in vrata podzemlja je ne bodo premagala.”

Simon, ki je prvi med dvanajsterimi, in Jezus iz Nazareta si izmenjata svoji pravi imeni. Simon spozna v Jezusu Mesija (“Ti si Kristus”) in hkrati prizna božanski izvor njegovega mesijanstva (“Sin živega Boga”). Jezus izroči Petru vsebino njegovega imena: Peter. Tako mu izroči polnost moči. Zakon ljubezni je prava razlaga za Petrovo prvenstvo. Škofovska služba se v bratskem soglasju s člani istega duhovništva spreminja v služenje.
Petrova naloga in naloga njegovih naslednikov je po razumevanju sv. Ireneja: “predsedovanje v ljubezni!”.