PONEDELJEK 23. TEDNA MED LETOM

1 Kor 5,6-7

“Mar ne veste,
da malo kvasa prekvasi vse testo?
Postrgajte stari kvas,
da boste novo testo, ker ste nekvašeni.
Kristus, naše pashalno jagnje,
je bil namreč žrtvovan.”

Biti svet in obenem uživati ta svet. Pa ne gre za uživanje tega sveta kot stvarstva, ki nosi v sebi pečat Božjega, pač pa sveta kot tistega, ki streže mojemu poželenju, mojim strastem, ki je netivo mojega greha. In zato sem pripravljen na kompromise. Sam v sebi širim prostor tega, kar mi je še dovoljeno, da bom še vedno ostal dober kristjan, dober Jezusov učenec. In vendar malo kvasa prekvasi vse testo. En sam greh, ki mu človek poda roko in si ne prizadeva, da bi ga premagal, postane vedno širši vhod za nove padce.
Gospod, pomagaj mi rasti v doslednosti in zvestobi.