POVIŠANJE SV. KRIŽA

Jn 3,14-15

“In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi,
tako mora biti povzdignjen Sin človekov,
da bi vsak, ki veruje,
imel v njem večno življenje.”

Jezus, tako drugačen si od vseh nas, ker se nisi povzdigoval nad ljudi, temveč si pustil, da so te ljudje povzdignili – na križ! Naj se nate – križanega in vstalega – vedno obračamo z vero, da boš v nas, ki smo zastrupljeni s strupom smrti, lahko obujal dar večnega življenja!