PETEK 25. TEDNA MED LETOM

Jn 15,1-8

Ostanite v meni in jaz v vas.
Kakor mladika ne more sama roditi sadu,
če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni.
Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem,
ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar.

Prehude zahteve v šoli in službi, nerazumevanje doma, nesrečna ljubezen, padec na izpitu… Nikoli pa si ne smemo dovoliti, da bo ljudje dobre volje omagali, otopeli. Ostati moramo optimisti in gledati naprej. Kajti nad menoj vendar bdi božja ljubezen.
Kolikokrat se je že to potrdilo. Morda se bo zopet danes?