SV. FRANČIŠEK ASIŠKI

Gal 6,14

Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil,
razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa,
po katerem je bil svet križan zame, jaz pa svetu.

O, kolikšna majhnost, ponižnost je potrebna, da človek spozna veličino Božje ljubezni, ki se je sklonila do človeških nižin in po trpljenju, smrti in vstajenju vrnila ljudem dostojanstvo Božjih otrok! Zgled Asiškega Ubožca je odprl srca mnogih mož in žena, fantov in deklet, da je Gospod v njih in po njih v osmih stoletjih razglasil svojo slavo in poslanico miru do skrajnih mej sveta. Prisluhnili so glasu Božje ljubezni, ki premore vse. Predano so mu služili. Prejeli so veselje zvestih src.
Prosim Te, Gospod, kakor nekdaj svetega Frančiška Asiškega, naj Tvoja ljubezen noč in dan opominja in spodbuja naša srca, da postanemo glasniki Tvojega miru in Tvoje slave.