PONEDELJEK 33. TEDNA MED LETOM

Lk 18,35-43

In pri priči je spregledal.
Šel je za njim in slavil Boga.
Vse ljudstvo, ki je to videlo,
je hvalilo Boga.

Kaj pa mi? Ali kdaj spregledamo? Ali sploh kdaj odpremo oči za resnico?
Le z odprtimi očmi lahko gremo za Njim, le če vidimo vse stvarstvo, ki nas obdaja, lahko slavimo Stvarnika. Le če vidimo svojega bližnjega, lahko skupaj hvalimo Boga.
Gospod, odpri mi oči, da bom gledal čuda tvojega stvarstva!