ČETRTEK 34. TEDNA MED LETOM

Raz 19,2

“…Božje sodbe so resnične in pravične.
Uresničil je sodbo nad véliko vlačugo…”

Gre za Božjo kazensko sodbo nad poganskim Rimom, ki preganja kristjane, Cerkev… Sodba je jok za krivične in brezbožne in pesem hvalnica Bogu za vse pravične. Vsi poganski (brezbožni) sistemi in družbe propadajo, zakaj nebi moglo propasti sodobno poganstvo? Vsak človek, ki se upira Bogu in Božjemu načrtu in zakonu v sebi, postane razvalina… Kaj delam iz svojega življenja, kako živim svobodo svoje vesti? Sem vedno bolj človek po Božji podobi, ali pa me določa kakšna druga (nebožja) podoba?