PETEK 1. ADVENTNEGA TEDNA

Mt 9,29

Tedaj se je dotaknil njunih oči in rekel:
“Zgodi se vama po vajini veri!”

Sleherni Božji dotik je znamenje vere. Kot prvo, verovati pomeni radikalno se odpovedati lastnim pričakovanjem, predstavam, strukturam in vzorcem razmišljanja ter delovanja v zameno za popolno predanost in zaupanje Drugemu, njegovi “drugačni drugačnosti”, večni novosti. Verovati v Boga pomeni prenesti svojo bivanjsko gotovost, svoje srce, vanj, ki se imenuje Emanuel (Bog z nami). Kot drugo, vsak Božji poseg odkriva resnico Božje presežnosti, ki s svojo sijočo lepoto ljubeče vabi človeka iz temne globeli k njegovemu odgovoru vere – k ljubečemu hrepenenju.