PETEK 2. ADVENTNEGA TEDNA

Iz 48,17b

“Jaz sem Gospod, tvoj Bog,
ki te učim, da storiš, kar ti koristi,
ki te vodim po poti, po kateri naj hodiš.”

Kako to, da se nekatere zgodbe iz zgodovine odrešenja tako rade ponavljajo v vsaki generaciji na novo? Predvsem so to dejanja brezbrižnosti in neposredne žalitve Boga. Nekoč so prezrli tako Janeza Krstnika kot Jezusa samega. Na njiju so gledali napake, kar jim je zameglilo pogled. Uravnavaj,
Gospod, naša pota in uči nas, da bi Te poslušali in se ravnali po Tvoji besedi. Zaupamo Vate!