4. ADVENTNA NEDELJA

Mt 1,18

“…Je bila noseča od Sv. Duha…”

Kdo danes v resnici spoštuje ženo kot “nositeljico” življenja? Feministična gibanja? Katoliška Cerkev? Civilna družba? Slovenski (evropski) parlament in politika nasploh?
In kakšno je moje spoštovanje žena in deklet, ki nosijo življenje? Število rodnosti narašča z ljubeznijo do nerojenih otrok in do človeškega življenja v vseh starostnih stopnjah. Po čem vrednotim vrednost človeškega življenja?
Ali se zatekam v zaupni molitvi k Presveti Devici Mariji, da bi nosil Sv. Duha v sebi, tako da bi v veri in ljubezni mogel rojevati Jezusa v svet?