SV. DRUŽINA

Kol 3,12-21

Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami.
V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte.
S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi v svojih srcih
hvaležno prepevajte Bogu.

Kristus – Beseda je prišel na svet, med nas. S svojim življenjem nam je dal zgled, kako živeti, delati, slaviti Očeta. Zahvaljujmo se Očetu in Njegovi Besedi za vse dobro, kar je za nas storil.
Slava in hvala Ti, ker nam naklanjaš toliko dobrot.