2. JANUAR

Jn 1,23

Rekel je:
“Jaz sem glas vpijočega v puščavi:
Izravnajte Gospodovo pot,
kakor je rekel prerok Izaija.”

Janez se ni imel za vrednega, “da bi mu odvezal jermen njegovega obuvala”. Pa vendar je Jezus o njem rekel, da med rojenimi od žena ni bilo večjega od Janeza Krstnika.
Vsak, ki pripravlja pot Gospodu, je velik, celo “največji” v njegovih očeh, pa čeprav med ljudmi morda nima veljave.