TOREK 3. TEDNA MED LETOM

Mr 16,15-17

Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen,
kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen.
Tiste pa, ki bodo sprejeli vero,
bodo spremljala ta znamenja:
v mojem imenu bodo izganjali demone, govorili nove jezike …

Naša vera je pogosto vsakdanja praksa, če že ne kar samo nedeljska rutina hoje k maši. Morda kdaj primaknemo kak tolar “za revne”. Vidimo, kako si je Jezus to zamislil malo drugače. Kot kristjani smo POSLANI, naše življenje MORA biti drugačno. Dolžni smo pričevati o in za svojega Boga, dolžni smo biti njegove podobe v svetu. In Gospod bo naše pričevanje “nadgradil” s svojim čudežnim pričevanjem. Če nismo prijatelji in podobe Kristusa, je naše krščanstvo samo maska.