PONEDELJEK 6. TEDNA MED LETOM

Mr 8,11-13

Tedaj so prišli farizeji in začeli razpravljati z njim;
preizkušali so ga s tem,
da so od njega zahtevali znamenje z neba.
On pa je v duhu zavzdihnil in rekel:
“Kaj, ta rod zahteva znamenje?
Resnično, povem vam: Temu rodu znamenje ne bo dano.”
In pustil jih je,
spet stopil v čoln
in odplul na drugo stran jezera.

Farizeji so hoteli, da Jezus stori pred njimi znamenje. Mi pa vdani božji volji prosimo Gospoda, da nas razsvetli in nam razkriva našo pot.
Zgodi se tvoja volja!