ČETRTEK 6. TEDNA MED LETOM

Mr 8,27-30

Nato je šel Jezus s svojimi učenci v vasi Cezareje Filipove.
Med potjo je učence spraševal:
“Kaj pravijo ljudje, kdo sem?”
Odgovorili so: “Janez Krstnik;
drugi: Elija; spet drugi: eden od prerokov.”
In vprašal jih je: “Kaj pa vi pravite, kdo sem?”
Peter mu je odgovoril in rekel: “Ti si Mesija.”
Strogo jim je prepovedal, da bi to komu povedali.

Tudi nas Kristus sprašuje: “Kaj pa vi pravite, kdo sem?” Razmislimo in si odgovorimo kdo je za nas Jezus. Danes se še posebej potrudimo za to, da naše oznanjevanje ne bo samo z besedo, ampak z vsakim dejanjem vsako sekundo dneva.
Kristjani smo od krsta do smrti oznanjevalci Kristusove ljubezni.