PETEK 6. TEDNA MED LETOM

Mr 8,34-37

Če hoče kdo hoditi za menoj,
naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj.
Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil;
kdor pa izgubi svoje življenje
zaradi mene in zaradi evangelija, ga bo rešil.
Kaj namreč koristi človeku, če si ves svet pridobi,
svoje življenje pa zapravi?

Kaj bi človek lahko dal v zameno za svoje življenje?
Včasih se nam zdi, da je evangelij zelo težak. Vendar pomislimo na Kristusov križ, ki ga je nesel za naše odrešenje in se pustil nanj celo pribiti.
Naj nam Gospod pomaga s svojo milostjo, da bomo dobri in zvesti oznanjevalci njegovega evangelija. Naj se ne bojimo svojega življenja zastaviti za naše večno življenje.