PETEK 5. POSTNEGA TEDNA

Jer 20,13

Pojte GOSPODU,
slavite GOSPODA,
ker rešuje življenje ubogega
iz rok hudodelcev.

Jeremija daje sam sebi pogum. Svojo pravdo z nezvestim ljudstvom izroča Bogu. V vsem, kar ga ogroža, vidi le preizkušnjo, ki jo Bog dopušča, da bi se utrdilo njegovo zaupanje vanj. Nasprotniki se bodo spotaknili in padli, njega pa bo Bog rešil.
Gospod, tudi meni pomagaj, da ti bom bolj zaupal.